Årets generalforsamlinger i Voldby 4. marts. 2022

Hvad sker der i af nyt i byen? Hvordan er kvaliteten på dit drikkevand? Bliver din vandregning dyrere eller billigere næste år? Få svar på alt det, hils på dine naboer og nyd samtidig et velassorteret tapas-bord fra Lading ostemejeri, når vi holder ordinær generalforsamling i både Voldby Vandværk og Voldby Beboerforening.

Fredag d. 4. marts 2022 kl. 19.30 i Voldby Forsamlingshus

Dagsorden for vandværkets generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Fremlæggelse af takstblad/anlægsbidrag
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkomne forslag til dagsorden sendes på mail senest 24. februar til formand Kim Guldholt på: guldholt@gmail.com.

Husk at du kan tilmelde dig sms-tjenesten fra Vandværket. Læs mere her: https://voldbynet.dk/vandvaerk/

Dagsorden for beboerforeningens generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg.
  1. formand for 1 år
  2. bestyrelsesmedlemmer for 2 år
  3. bestyrelsessuppleanter for 2 år
  4. revisorsuppleant for 2 år
 7. evt.

Indkomne forslag til dagsorden sendes på mail senest 24. februar til formand Lars Brøndum Veller på: lars.brondum@gmail.com. Husk at du skal betale til Voldby Beboerforening, for at kunne stemme. Se hvordan du betaler på bagsiden af årets omdelte Voldbykalender.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *